Realizujemy kompleksowe usługi w branży zabezpieczeń pożarowych i z nimi pokrewnych. Od doradztwa, poprzez projekt, uzgodnienia, dostawy, montaż i uruchomienie dążymy do celu, jaki stawia przed nami Inwestor.

Specjalizujemy się m.in. w następujących systemach:

  • Systemy Wczesnego Wykrywania Pożaru SSP, w tym wczesnej detekcji
  • Systemy gaszenia gazem, aerozolem i innymi środkami gaśniczymi
  • Kompleksowe instalacje tryskaczowe, zraszaczowe wraz pompownią i infrastrukturą pomocniczą
  • Kompleksowe instalacje HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)
  • Systemy wizualizacji i sterowania systemami ppoż.
  • Dźwiękowe Systemy Ostrzegania DSO i rozgłaszania
  • Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu
  • Systemy Kontroli Dostępu
  • Systemy telewizji dozorowej CCTV
  • Instalacje okablowania strukturalnego