Automatyka przemysłowa

Projektujemy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy urządzenia AKPiA na instalacjach technologicznych. W procesach inwestycyjnych zapewniamy kompletność dostaw materiałów wraz z prefabrykacjami szaf sterowniczych, rozdzielni elektrycznych itp.


Montujemy i serwisujemy:

 • układy automatyki obejmujące pomiary: fizykochemiczne, temperatur, ciśnienia, przepływów, poziomów
 • palniki gazowe
 • wagi taśmociągowe, przesypowe i zbiornikowe
 • analizatory gazów

W tej dziedzinie nieobcy jest nam projekt, montaż, uruchamianie oraz serwis mikroprocesorowych systemów automatyki w zakresie oprogramowania i sprzętu.

Kompleksowo realizujemy zadania:

 • programowanie paneli operatorskich
 • tworzenie aplikacji HMI i SCADA
 • cyfrowe transmisje danych przewodowych i bezprzewodowych
 • przetwarzanie i archiwizacja danych
 • raportowanie
 • integrowanie rozproszonych systemów automatyki i pomiarów
 • programowanie sterowników mikroprocesorowych PLC

Pracujemy na systemach opartych na rozwiązaniach i standardach stworzonych przez liczących się w świecie producentów sprzętu i oprogramowania m.in. SIEMENS, MODICON, TELEMECANIQUE, US-DATA, WONDERWARE, CUTLER-HAMMER i innych.


Nasz zakres prac dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.