Serwis

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i świadectwa kwalifikacji m. in. zaświadczenia autoryzacji producentów, uprawnienia SEP, licencje pracownika ochrony technicznej, poświadczenia dopuszczenia do informacji niejawnych na poziomie „POUFNE", zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki.


Wykonujemy przeglądy, naprawy, konserwacje:

  • systemów sygnalizacji pożaru (SSP)
  • instalacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych, wodnych i pianowych
  • oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
  • dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)
  • oświetlenia awaryjnego
  • systemów wczesnej detekcji gazów (tzw. tlenia)
  • systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w tym klasy SA3-SA4 wg Normy Obronnej NO-04-A004
  • urządzeń kontroli dostępu (KD)
  • urządzeń telewizji przemysłowej i dozorowej (CCTV)

Dokonujemy profesjonalnych przeglądów, napraw, konserwacji w dziedzinie układów automatyki m. in. urządzeń i aparatury z zakresu pomiarów: fizykochemicznych, temperatury, ciśnienia, przepływów, poziomów.